Úvod

Jediná BANKA LÁSKY na svete!

Vytvorená je z veršov básne Marína - Najdlhšej ľúbostnej básne na svete.

Chcem tu byť medzi prvými

 

BANKA LÁSKY je vytvorená z veršov básne Marína – Najdlhšej ľúbostnej básne na svete.
V každom verši je toľko Schránok Lásky, koľko je v ňom písmen, znakov a medzier.

 

 

Epicentrum Lásky
je Zážitková expozícia

venovaná Najdlhšej ľúbostnej básni na svete. Báseň Marína napísal v roku 1846 Andrej Sládkovič. Je zapísaná ako svetový rekord v najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov – World Record Academy.

 

 

Srdcom Epicentra Lásky
je unikátna BANKA LÁSKY

Epicentrum Lásky je v Banskej Štiavnici v Dome Maríny. Práve tu, takmer celý život žila Marína, ktorej je báseň venovaná. Srdcom Domu je BANKA LÁSKY. Je pripravená navždy uschovať a ochrániť až 100-tisíc príbehov lásky. Príďte si sem aj Vy uschovať Vašu Lásku navždy.

 


 

Ďalšie ATRAKCIE Epicentra Lásky

Epicentrum Lásky je Zážitková expozícia venovaná Najdlhšej ľúbostnej básni na svete.
Okrem BANKY LÁSKY tu nájdete veľa ďalších atrakcií.