FAQ

Čo je Epicentrum Lásky?

Epicentrum Lásky je zážitková expozícia venovaná básni Marína – najdlhšej ľúbostnej básni na svete. Je umiestnená v Banskej Štiavnici na Radničnom námestí 18 v Dome, kde žila Marína Pischlová, ktorej Andrej Sládkovič báseň venoval. Hlavnou atrakciou Epicentra Lásky je jediná BANKA LÁSKY na svete.

Čo je BANKA LÁSKY?

BANKA LÁSKY je jediná banka na svete, kde si páry, jednotlivci ale aj rodiny môžu uschovať svoj príbeh lásky. Je vytvorená z 2900 veršov Najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Nachádza sa tu takmer 100 000 Schránok Lásky. Každá Schránka reprezentuje jedno písmenko, znak alebo medzeru básne Marína od Andreja Sládkoviča.

Komu je zážitková expozícia určená?

Je určená pre širokú verejnosť z celého sveta od 6 do 100 rokov.

Prečo je v BANKE LÁSKY práve 100-tisíc Schránok Lásky?

Pretože báseň Marína, z ktorej veršov je BANKA LÁSKY vytvorená má 100-tisíc písmeniek, znakov a medzier. Každá Schránka Lásky reprezentuje jedno písmenko, znak alebo medzeru básne.

Z akých peňazí je projekt financovaný?

Projekt je financovaný zo súkromných peňazí zakladateľov. Na opravu havarijného stavu strechy a časti fasády prispelo Ministerstvo kultúry SR.